Herbarias produktion

by Niklas Münch

Ekologisk certifiering
Herbaria inspekteras regelbundet av kontrollorgan för QC & I, Köln, i enlighet med regler och kriterier för EU-ekologisk produktion. Företagets egna strikta kvalitetskriterier är dock betydligt strängare än dessa regler.

Egna stränga kontroller för örter och kryddor
Ett urval av örterna och kryddorna undersöks direkt efter skörden i eget laboratorium. Råvarornas identitet samt aktiva ingredienser och renhet testas. Även rester efter kemisk bekämpning, tungmetaller och radioaktiva föroreningar identifieras. Dessutom kontrolleras förekomsten av det giftiga svampmetaboliteraflatoxin och ochratoxin samt Sudan 1, ett färgämne som är förbjudet i EU. Även mängd och förekomst av eteriska oljor som ger produkten rätt smak undersöks. Först när det lilla urvalet klarat alla tester beställs råvaran i rätt kvantitet av Herbaria.

Kylkammare, laboratorium, lufttvätt
Alla slutliga leveranser testas också rigoröst! Vid ankomsten vägs råvarorna på nytt, de djupfryses till minus 80 grader i kylkammare för att inga skadedjur ska överleva. Arom, smak, utseende och förekomst av främmande föremål testas. Nya prover tas som återigen genomgår fullständiga tester i laboratoriet. Efter skärning och siktning lufttvättas örterna, och om så krävs sorteras de för hand. Detta tillåter tunga partiklar, såsom stjälkar eller föroreningar att falla till golvet medan örterna blåses på ett transportband av en fläkt och sedan sorteras för hand. Efter de föreskrivna hygienkontrollerna av alla råvaror och av maskinerna bestäms den exakta nettovikten enligt receptet. Blandningsprocessen i trumman är datorstyrd, men kräver lång erfarenhet och stor ansvarskänsla av operatören.

Omfattande dokumentation
Därefter kontrolleras innehåll och förpackning innan örter och kryddor transporteras till förpackningsmaskinerna. Elektroniska övervakningssystem förhindrar förväxlingar och kontrollerar den exakta kvantiteten. Slutliga laboratoriekontroller gällande t.ex. rätt innehåll och bäst före-datum utförs innan den färdiga kryddblandningen sänds iväg för lagring och leverans. Alla stegen i kvalitetskontrollerna dokumenteras. Herbaria lagerhåller prov på alla partier under flera år i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

Denna hemsida använder kakor för att förbättra din upplevelse. Vi hoppas att du tycker det är ok. Godkänn Läs Mer