Herbarias kvalitet

by Niklas Münch
  • Herbarias kvalitet grundar sig på EMAS – det mest genomarbetade och anspråksfulla systemet för långsiktigt miljöarbete (Eco Management and Audit Scheme) EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning
  • De stränga kriterierna och riktlinjerna i det tyska förbundet för naturkost (Verbandes für Naturkost und Naturwaren)
  • Dessutom är Herbaria GMP-certifierat (Good Manufactoring Practice – god tillverkningssed) Läs också på wikipedia

Herbaria är specialister på ekologiskt odlade teer, örter, kryddor. Alla ingredienser och produkter är ekologiskt certifierade av EU. Företaget arbetar fullständigt transparent och öppet, utesluter all form av bestrålade och genmodifierade råvaror och använder inte heller kemiska konserveringsmedel. Herbaria är en av medgrundarna till Bundesverbandes Naturkost Naturwaren där kvalitetskriterierna ligger på en långt högre nivå än de lagstadgade för EU-certifiering. I Herbarias produkter finns varken jäst, glutamat eller maltodextrin eller någon annan utfyllnad. Alla ingredienser finns deklarerade på förpackningen.

Aktivt miljöarbete
Vid framställning av livsmedel och inköp av ekologiskt odlade råvaror tar Herbaria och deras kunder ett långtgående ansvar för naturen och klimatet. Herbaria stödjer långsiktig odling och bearbetning som är en del av det naturliga kretsloppet och där man umgås sparsamt med jord, vatten och energi vilket främjar artrikedomen.

Närhet mellan odlare och konsument
Den ekologiska marknaden är ingen anonym massmarknad. Strävandet efter transparens i hela kedjan är en del av Herbaria ekologiska filosofi. Detta ökar förtroendet och närheten till producenterna.

Fair Trade
Ekologiskt odling ställer höga krav på små odlare. Genom att köpa in ekologiskt odlade ingredienser engagerar Herbaria sig för att bibehålla arbetsplatser inom odling och bearbetning – och tar ansvar för att betala rättvisa priser.

BioFachBiomarke
BioFach
Exceptionellt bra, det var juryns omdöme. På BioFach-mässan fick Herbarias söta kök pris för ”2011 års årets bästa nya produkt” inom kategorin gourmetprodukter.
Årets ekologiska märke
Med titeln ”Årets ekologiska varumärke” har det söta köket också fått guld. Juryn i facktidskriften LEBENSMITTEL PRAXIS framhöll förutom den höga kvaliteten också den välbalanserade användningen av råvarorna och kreativiteten i framtagningen av det söta köket: ”Med dessa produkter har Herbaria Kryddparadis tagit fram ett nytt segment i kryddhyllan och lyft hela varugruppen.”
Herbarias kvalitet dill

Denna hemsida använder kakor för att förbättra din upplevelse. Vi hoppas att du tycker det är ok. Godkänn Läs Mer